[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

خواص و فواید نگین

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”دّر نجف” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true” css=”.vc_custom_1584462389872{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 5px !important;}”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”فیــروزه” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”]

1 : شادابی روح
2 : تقویت چشک
3 : سعه صدر(گشایش سینه)
4 : تقویت قلب
5 : تسهیل امور
6 : دفع فقر
7 : یاری و کمک در امور
8 : سبب بالا رفتن دعا و تسریع در اجابت آن

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”عقـیق” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”]

1 : از بین بردن فقر
2 : وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم
3 : افزودن بر ثواب نماز
4 : تسریع در اجابت دعا و برآوردن حاجات
5 : قرار گرفتن در پناه مخصوص خداوند و ولی خدا
6 : دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید
7 : مانع شکنجه و تازیانه از روی ظلم
8 : ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیز ها
9 : نگاهدار انسان در سفر
10 : حرز سلامتی از هر بلا
11 : عاقبت به خیری انسان در زندگی
12 : بازداشتن از عذاب خداوند
13 : غم زدایی و فرح انگیزی
14 : افزایش امکان برنده شدن در قرعه

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”لعل” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”توپاز” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”لاجورد” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”زمرد” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”]

1 : آسان شدن امور
2 : رفع فقر و سبب پولدار شدن

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”شرف الشمس” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”شاه مقصود” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”یاقوت” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”]

1 : ثبت حسنه در نامه عمل انسان
2 : دفع فقر
3 : رفع پریشانی و غم
4 : نجابت و شرافت

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”زبرجد” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”حدید” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”یشم” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”آمیتیست” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”][/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”جزع یمانی” style=”round_outline” size=”lg” custom_font_container=”tag:h3|text_align:right” use_custom_heading=”true”]

1 : 70برابر کردن ثواب نماز
2 : تسبیح و استغفار برای دارنده انگشتر
3 : دفع وسوسه های شیطانی

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]