خواص و فواید نگین

 

دّر نجف

فیــروزه

1 : شادابی روح
2 : تقویت چشک
3 : سعه صدر(گشایش سینه)
4 : تقویت قلب
5 : تسهیل امور
6 : دفع فقر
7 : یاری و کمک در امور
8 : سبب بالا رفتن دعا و تسریع در اجابت آن

عقـیق

1 : از بین بردن فقر
2 : وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم
3 : افزودن بر ثواب نماز
4 : تسریع در اجابت دعا و برآوردن حاجات
5 : قرار گرفتن در پناه مخصوص خداوند و ولی خدا
6 : دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید
7 : مانع شکنجه و تازیانه از روی ظلم
8 : ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیز ها
9 : نگاهدار انسان در سفر
10 : حرز سلامتی از هر بلا
11 : عاقبت به خیری انسان در زندگی
12 : بازداشتن از عذاب خداوند
13 : غم زدایی و فرح انگیزی
14 : افزایش امکان برنده شدن در قرعه

لعل

توپاز

لاجورد

زمرد

1 : آسان شدن امور
2 : رفع فقر و سبب پولدار شدن

شرف الشمس

شاه مقصود

یاقوت

1 : ثبت حسنه در نامه عمل انسان
2 : دفع فقر
3 : رفع پریشانی و غم
4 : نجابت و شرافت

زبرجد

حدید

یشم

آمیتیست

جزع یمانی

1 : 70برابر کردن ثواب نماز
2 : تسبیح و استغفار برای دارنده انگشتر
3 : دفع وسوسه های شیطانی