خواص و فواید نگین

 

دّر نجف

فیــروزه

۱ : شادابی روح
۲ : تقویت چشک
۳ : سعه صدر(گشایش سینه)
۴ : تقویت قلب
۵ : تسهیل امور
۶ : دفع فقر
۷ : یاری و کمک در امور
۸ : سبب بالا رفتن دعا و تسریع در اجابت آن

عقـیق

۱ : از بین بردن فقر
۲ : وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم
۳ : افزودن بر ثواب نماز
۴ : تسریع در اجابت دعا و برآوردن حاجات
۵ : قرار گرفتن در پناه مخصوص خداوند و ولی خدا
۶ : دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید
۷ : مانع شکنجه و تازیانه از روی ظلم
۸ : ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیز ها
۹ : نگاهدار انسان در سفر
۱۰ : حرز سلامتی از هر بلا
۱۱ : عاقبت به خیری انسان در زندگی
۱۲ : بازداشتن از عذاب خداوند
۱۳ : غم زدایی و فرح انگیزی
۱۴ : افزایش امکان برنده شدن در قرعه

لعل

توپاز

لاجورد

زمرد

۱ : آسان شدن امور
۲ : رفع فقر و سبب پولدار شدن

شرف الشمس

شاه مقصود

یاقوت

۱ : ثبت حسنه در نامه عمل انسان
۲ : دفع فقر
۳ : رفع پریشانی و غم
۴ : نجابت و شرافت

زبرجد

حدید

یشم

آمیتیست

جزع یمانی

۱ : ۷۰برابر کردن ثواب نماز
۲ : تسبیح و استغفار برای دارنده انگشتر
۳ : دفع وسوسه های شیطانی